emlak vergisi kanunu

Yeni Evin Vergisi Nasıl Oluyor?

Yeni Evin Vergisi Nasıl Oluyor?

Yeni evin vergisi ne zaman ödenir? Emlak Vergisi Kanununa göre yeni alınan evin emlak vergisi kaç yıl vergi muafiyeti bulunuyor? Yeni evin emlak vergisi muafiyeti için gereken şartlar nelerdir?

Yeni evin vergisi!
Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yeni evin vergisi ile ilgili esaslar madde 5'te bulunuyor. Yeni alınan evlerin 5 yıl vergi muafiyeti bulunurken bazı şartlar altında ödenmiş olan emlak vergisi de geri alınabiliyor. Yeni evin emlak vergisi ile ilgili esaslar şu şekilde sıralanıyor:

Madde 5: Geçici Muaflıklar
(1610 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen şekli).
a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin (5281 sayılı Kanunun 43/4-a maddesiyle değişen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4'ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergileri, konut, işyeri, bina ve arazi gibi gayrimenkullerden alınıyor. Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller bu vergiye tabi tutuluyor.

Peki vergi yükümlüleri emlak vergilerini ne zaman ödüyor? Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor? Emlak vergileri kaç taksit ile ödeniyor?

Yeni bir emlak satın aldığınızı ve emlak vergileri için ne yapmanız gerektiğini bilmediğinizi farz edelim. Bu durumda ilk olarak yapmanız gereken şey bağlı olunan belediyeye emlak bildiriminde bulunmak.

Emlak vergisi beyannamesi, tapunun alındığı yıl sonuna kadar belediyeye verilmesi gerekiyor. Beyanname verildikten sonra "muafiyet" özellikleri de bulunmuyorsa, kişi emlak vergisi yükümlüsü oluyor.

Kimler emlak vergisi ödemez?

200 metrekareyi geçmeyen tek bir kışlık meskene sahip ve bunun yanında bir yazlığı olmayan;
- Bir tek meskeni olup da, intifa sahibi olanlar
- Emekliler
- Hiçbir geliri olmayanlar

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan vergi mükellefleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Emlak vergisi ödeyecek kişilerin bağlı bulundukları belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi Bildirimi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri ) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden veya internet sitelerinden temin edebilirler.

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Emlak bildirimi için;

tapu fotokopisi,
binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,
binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)
beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,
vergi numarası ve T.C. kimlik numarası
ile müracaat edilmelidir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenmektedir ?

Emlak Vergisi Beyannamesi

Belediye sınırları içerisinde bina, arsa ve arazi sahibi olan vatandaşlarımız 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Vergi işleri için Belediye Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’ne müracaat ederek aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Emlak Vergisi Tahakkuk İşlemleri

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Yeni Bir Gayrimenkul Aldım Beyannameyi Vermek İçin Ne Kadar Sürem Var?

Evi olanlara 2014’te vergi süprizi var

Dük­ka­nı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­la­ra da var!
Sa­de­ce evi olan­la­ra de­ğil!
Dük­ka­nı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­la­ra da var!

SÜR­PRİZ NE?

2014’te öde­ne­cek em­lak ver­gi­sin­de cid­di ar­tış ola­cak.
Ev­le­rin ver­gi ar­tı­şın­da “ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı” esas alı­nı­yor. 2013’te oran “yüz­de 7.80” idi. Ver­gi­ler de bu oran­da art­tı.
2014 dam­ga ver­gi­si, harç, ce­za­lar vs. için uy­gu­la­na­cak oran ise, yüz­de 3.93 ola­rak açık­lan­dı. Bir­çok ga­ze­te­de “2014’te ev­le­rin ver­gi­si de yüz­de 3.93 ora­nın­da ar­ta­cak” di­ye ha­ber­ler çık­tı.
Oy­sa bu doğ­ru de­ğil­di!

DOĞ­RU­SU NE?

2014 ver­gi­le­ri öy­le 3.93 fa­lan de­ğil, cid­di oran­da ar­ta­cak­tı. Em­lak ver­gi­si­ne esas ar­sa m2 be­del­le­ri, 4 yıl­da bir ye­ni­den be­lir­le­ni­yor­du.

Emlak vergisinde yüzde yüz artış

YENİDEN değerleme oranına göre 2014 yılında ödenecek ‘emlak vergisindeki artış oranı’ çok kişi için sürpriz olacak. 2013’de yüzde 7.8 artan emlak vergisi, 2014’de yüzde 50, 100 hatta yüzde 300-400 artabilir.

EKİM 2013 enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte, 2014 yılı “yeniden değerleme oranı” ve buna göre hesaplanan “vergi, harç ve ceza artışları” da belli oldu.

Buna göre, 2014 yılında;
-Pasaport, ehliyet, yargı, vergi yargısı, tapu ve kadastro, diploma, konsolos, vize, işyeri açma gemi ve liman, ruhsatname, trafik ve noter harçları ile damga vergisi,
-Fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, irsaliye ve yazar kasa fişi kesmeyenlere uygulanacak özel usulsüzlük cezaları,
-Trafik para cezaları ile yasaklanan yerlerde sigara içenlere uygulanacak idari para cezaları ve diğer idari para cezaları
yüzde 3.93 oranında artacak.

YÜZDE 400 ARTABİLİR

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? ve Kimleri Bağlar?

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Son yorumlar

İçeriği paylaş