emlak vergisi beyannamesi

Yapım Aşamasında Ev Satın Alanlar Emlak Vergisi Beyannamesi Verir Mi?

Yapım Aşamasında Ev Satın Alanlar Emlak Vergisi Beyannamesi Verir Mi?

İnşaatı devam eden bir binadan daire aldığınızı farz edelim. Emlak vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyor mu merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz. Bitmemiş ev satın alanlar emlak vergisi beyannamesi verir mi, detayları...

Bitmemiş ev satın alanlar emlak vergisi beyannamesi verir mi?
İnşaat çalışmaları bitmemiş ev satın alanlar tapu durumuna bağlı olarak ya emlak vergisi beyannamesi veriyor ya da vermiyor.

Peki hangi durumda bitmemiş ev satın alanlar emlak vergisi beyannamesi verir diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım: Eğer, inşaat çalışmaları devam eden bir ev satın aldıysanız ve tapusu henüz verilmemiş ise, bu durumda alıcı emlak vergisi beyannamesini tapuyu alana kadar vermiyor. İnşaatın tamamlanıp, tapuyu aldıktan sonra emlak vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor.

Emlak Vergisi Beyannamesi Örneği İndir!

Emlak Vergisi Beyannamesi Örneği İndir!

Gayrimenkul sahiplerinin söz konusu malları için bağlı olunan belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. En geç tapunun alındığı yılın sonuna kadar verilmesi gereken emlak vergisi beyannamesi örneği...

Emlak vergisi beyannamesi örneği!
Emlak sahibi olan kimseler, hangi mallara sahip olduklarını bağlı oldukları belediyelere bildirmeleri gerekiyor. Bu bildirim "emlak vergisi beyannamesi" ile yapılıyor. Emlak vergisi beyannamesi, gayrimenkul sahipleri tarafından belediyelere veriliyor. Söz konusu emlak vergisi beyannamesi örneği aşağıda yer alıyor.

Beyan ne zaman verilir?
Emlak beyanının en geç gayrimenkulün tapusunun alındığı yılın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Eğer alınan gayrimenkulün inşaatı tamamlanmadıysa, inşaat tamamlandıktan ve tapu alındıktan sonra yine o yıl içinde beyanın verilmesi gerekiyor.

Emlak vergisi beyannamesi örneği 2013..

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ
(BİNA)

................. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan vergi mükellefleri emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Emlak vergisi ödeyecek kişilerin bağlı bulundukları belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi Bildirimi Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri ) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden veya internet sitelerinden temin edebilirler.

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Emlak bildirimi için;

tapu fotokopisi,
binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,
binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)
beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,
vergi numarası ve T.C. kimlik numarası
ile müracaat edilmelidir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenmektedir ?

Emlak Vergisi Beyannamesi

Belediye sınırları içerisinde bina, arsa ve arazi sahibi olan vatandaşlarımız 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Vergi işleri için Belediye Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’ne müracaat ederek aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Emlak Vergisi Tahakkuk İşlemleri

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Yeni Bir Gayrimenkul Aldım Beyannameyi Vermek İçin Ne Kadar Sürem Var?

Evi olanlara 2014’te vergi süprizi var

Dük­ka­nı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­la­ra da var!
Sa­de­ce evi olan­la­ra de­ğil!
Dük­ka­nı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­la­ra da var!

SÜR­PRİZ NE?

2014’te öde­ne­cek em­lak ver­gi­sin­de cid­di ar­tış ola­cak.
Ev­le­rin ver­gi ar­tı­şın­da “ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı” esas alı­nı­yor. 2013’te oran “yüz­de 7.80” idi. Ver­gi­ler de bu oran­da art­tı.
2014 dam­ga ver­gi­si, harç, ce­za­lar vs. için uy­gu­la­na­cak oran ise, yüz­de 3.93 ola­rak açık­lan­dı. Bir­çok ga­ze­te­de “2014’te ev­le­rin ver­gi­si de yüz­de 3.93 ora­nın­da ar­ta­cak” di­ye ha­ber­ler çık­tı.
Oy­sa bu doğ­ru de­ğil­di!

DOĞ­RU­SU NE?

2014 ver­gi­le­ri öy­le 3.93 fa­lan de­ğil, cid­di oran­da ar­ta­cak­tı. Em­lak ver­gi­si­ne esas ar­sa m2 be­del­le­ri, 4 yıl­da bir ye­ni­den be­lir­le­ni­yor­du.

Emlak vergisinde yüzde yüz artış

YENİDEN değerleme oranına göre 2014 yılında ödenecek ‘emlak vergisindeki artış oranı’ çok kişi için sürpriz olacak. 2013’de yüzde 7.8 artan emlak vergisi, 2014’de yüzde 50, 100 hatta yüzde 300-400 artabilir.

EKİM 2013 enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte, 2014 yılı “yeniden değerleme oranı” ve buna göre hesaplanan “vergi, harç ve ceza artışları” da belli oldu.

Buna göre, 2014 yılında;
-Pasaport, ehliyet, yargı, vergi yargısı, tapu ve kadastro, diploma, konsolos, vize, işyeri açma gemi ve liman, ruhsatname, trafik ve noter harçları ile damga vergisi,
-Fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, irsaliye ve yazar kasa fişi kesmeyenlere uygulanacak özel usulsüzlük cezaları,
-Trafik para cezaları ile yasaklanan yerlerde sigara içenlere uygulanacak idari para cezaları ve diğer idari para cezaları
yüzde 3.93 oranında artacak.

YÜZDE 400 ARTABİLİR

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? ve Kimleri Bağlar?

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Son yorumlar

İçeriği paylaş